Gå til innhold
Boligmarkedet

Prisoppgang på over 5 % i januar - Har boligmarkedet i Bergen snudd?

Tekst og foto Kristin O. Iversen, 5.2.2019
Vi fikk en uventet sterk prisoppgang i januar, sier Leif Kristian Garvik i DNB Eiendom. – Flere forhold taler for at markedet nå er i ferd med å tø opp, sier han.
Kilde: Eiendom Norge og DNB Eiendom Bergen © DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis