Gå til innhold
Boligmarkedet

- Lenge siden vi har hatt et så stabilt boligmarked!

Tekst: Øivind Skorve, 5.6.2019, Foto: Stig B. Fiksdal, NTBScanpix
Boligmarkedet er i god balanse med høy aktivitet og stabil prisutvikling, sier Terje Buraas i DNB Eiendom. I mai steg boligprisene med 0,7 prosent, og korrigert for sesongvariasjoner var veksten på 0,5 prosent.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis