Boligmarkedet

Derfor skal boligprisene videre opp

Tekst: Øivind Skorve, 20.10.2016 Foto: Istock og Inviso

Tror du boligmarkedet snart vil roe seg, må du tro om igjen. Ifølge ferske prognoser fra Samfunnsøkonomisk analyse får vi prisvekst i hele landet de neste tre årene.


- Vi er helt sikre på at vi får en kraftig boligprisvekst i 2017. Vi vil se en vekst jevnt over i hele Norge, men særlig i Oslo vil prisveksten fortsatt bli stor, sier administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom. Alt tilsier at den situasjonen vi har sett i år, med lavt tilbud og stor etterspørsel, vil fortsette i flere år.

For selv om boligprisene nå er rekordhøye, er det lite som tyder på at markedet er i ferd med å roe seg. Ifølge de siste prognosene fra Samfunnsøkonomisk analyse skal boligprisene ytterligere opp de neste tre årene.

På landsbasis er det forventet en oppgang på hele 20 prosent frem mot 2019.

Boligprisene øker i hele landet 

Ikke uventet viser prognosene at prisveksten blir sterkest i Oslo, med en oppgang på 25 prosent, men også storbyer som Bergen, Trondheim og Tromsø vil få en solid prisoppgang frem mot 2019. Pilene peker omsider også oppover i Stavanger. De siste to årene har oljehovedstaden vært unntaket i Bolig-Norge med et fall i boligprisene, men nå mener ekspertene at den negative trenden vil snu frem mot 2019. Samfunnsøkonomisk analyse mener boligprisene skal opp om lag 6 prosent fra dagens nivå.  

 

Ekstra krevende for førstegangskjøpere

For alle som allerede eier sin egen bolig er det hyggelige at boligformuen øker, men for førstegangskjøperne blir inngangsbilletten til boligmarkedet stadig dyrere, sier Halvorsen. - At det forventes en moderat inntektsvekst de neste årene hjelper heller ikke på situasjonen til de unge. Det er også verdt å merke seg at gjeldsveksten i norske husholdninger er rekordhøy.

- Folk har fått mer og mer penger å bruke, og et stort flertall har brukt de ekstra pengene til å kjøpe seg opp i boligmarkedet ved hjelp av høyere låneopptak, sier Halvorsen.

Terje Halvorsen

For alle som eier bolig er prisveksten hyggelig, men neste generasjon vil få det stadig tyngre på vei inn på boligmarkedet. Det bekymrer, sier Terje Halvorsen.  

 

Rekordlave renter i flere år framover

Det er spesielt tre faktorer som taler for fortsatt prisvekst i boligmarkedet. For det første er det lite sannsynlig at Norges Bank vil endre styringsrenten de neste årene, noe som vil gi forbrukerne rekordlave renter i flere år fremover. Skattemessig er det fortsatt svært gunstig å eie sin egen bolig i Norge. Samtidig forventes det en sterk befolkningsvekst i storbyene, som igjen baner vei for fortsatt boligprisoppgang.

Trenden med at "alle vil bo by" forsterker seg og gir prispress i byene

 

For få nye boliger i Oslo

Spesielt i Oslo vil lav boligbygging i tillegg bidra til ytterligere prispress. Det bygges og reguleres fortsatt for få nye boliger til å dekke etterspørselen. Halvorsen mener det det vil ta tid å komme ajour med boligbyggingen.

- Rekordhøy befolkningsvekst i Oslo over lang tid, kombinert med lite bygging av nye boliger, forklarer langt på vei den voldsomme prisveksten i hovedstaden. I Oslo vil etterspørselen etter nye og brukte boliger være høyere enn tilbudet i flere år fremover.