Boligmarkedet

- Vi tror på prisvekst i boligmarkedet i 2019

Av Kristin Iversen, 19.12.2018 Foto: Stig B. Fiksdal

Salget av boliger har vært rekordhøyt gjennom 2018, forteller Terje Buraas. – Og det ser ut til at etterspørselen vil holde seg inn i 2019. Vi har tro på en liten økning i prisene.

Et stort tilbud av nye ferdigstilte boliger har holdt prisene nede gjennom 2018, mener eiendomssjefen. 

- Nå ser vi imidlertid at byggetakten har falt. Samtidig ser vi at kjøpekraften vil være der, lønnsveksten forventes å bli god i 2019 og arbeidsledigheten lav.  

Det kan føre til nytt prispress på de boligene som er.

 

Befolkningen vokser – spesielt i byene

Vi er litt over 5,2 millioner mennesker i Norge nå, i løpet av de neste 20 årene vil befolkningen vokse med over millionen skal vi tro regnemestrene i Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vi skal altså bli over 50.000 flere hvert år fram til 2020, sier Terje Buraas. 

Dette er en mer moderat vekst enn hva SSB så for seg for noen år siden, med det er fremdeles flere enn det finnes boliger til per i dag, sier han. 

Alle de nye innbyggerne må ha et sted å bo

Flyttemønstrene er også tydelige. De fleste nordmenn ønsker å  bosette seg i byene. Bare i Oslo beregnes befolkningsveksten å bli mellom seks og 7.000 nye innbyggere per år. 

- Og det er et forsiktig anslag skal vi tro SSB.

Dette innebærer et boligbehov på cirka 3.600 nye boliger i året i hovedstaden alene. Her vil det etter planen ferdigstilles rundt 1.400 boliger i 2019. 

– Etterspørselen vil altså etter all formodning være der, men vi er mer usikre på tilbudssiden, sier han.

 

Oslo i vinterskrud

Det er utsikter til prisvekst i Oslo også neste år. Etterspørselen er god, vi er litt mer usikre på tilbudssiden utover i året, sier Buraas. (Foto: Istock)

 

Les også vår nybyggsjefs prognose for 2019: Er redd for nytt prispress i Oslo 

 

Tror det vil bygges mer, men ikke nok til å få prisfall

Med et høyt antall ferdigstillelser av nye boliger nå i vinter og på vårparten 2019 tror vi prispresset vil holde seg moderat, en stund, sier Buraas.

- Samtidig ser vi at det nå ut til at dette vil endre seg utover året.  Vi er ikke overrasket at for eksempel Oslo vil kunne få for få boliger til salgs inni 2020, slik vi så i 2015 og 2016. Det vil gi ny prisvekst.

– Det aller viktigste for boligmarkedet er at folk har en jobb, sier Buraas. Så lenge de har tro på at inntekten vil være jevn og god i år fram, så vil de tørre å satse på boligkjøp.

Akkurat nå er det planlagt for få boliger i Osloområdet.

Kjøpekraften er god blant de fleste i Norge, og forventes altså å bli sterkere, på tross av rentehevinger. Lønningene vil stige mer. 

Dette er årsaken til at ser for oss moderat vekst i boligprisene for 2019.  

 

Les også: Vi ser ikke for oss prisvekst på hytter i 2019

 

Byggekraner i Bjørvika i Oslo

Det er bygget flere tusen nye boliger i Oslo de siste årene, og flere må bygges for å unngå nytt prispress lenger fram sier Terje Buraas i DNB Eiendom. Tilflyttingen til byen er fremdeles høy. (Foto: NTB)

 

Boligprisene vil som alltid utvikle seg ulikt i ulike områder av landet

Vi ser for oss at boligprisveksten neste år i all hovedsak vil komme i Oslo og tilliggende områder på Østlandet, sier Buraas. Tilflyttingen hit er stor. 

Samtidig tror også på sterk bedring på Sør-Vestlandet og i Bergensregionen. Dette grunnet prognosene for oljenæringen i disse områdene. 

I Trondheim er det bygget mye og nok de siste årene, så der tror vi prisene vil holde seg omtrent der de er nå gjennom året.  

- 2019 ser ut til å bli et godt år både for boligkjøpere og boligselgere!

Sted

Prisprognose 2019

Oslo

 3-4 %

Bergen

 1-2 %

Trondheim

 0 %

Stavanger

 1-2 %

Norge

 1-2 %

*Prognosen anslår prisutvikling per 12 måneder i boligmarkedet fra 31.12.2018 til 31.12.2019

Les også: Hva ser vi på når vi spår boligpriser?

 

Skal du selge boligen din i 2019?

Våre eiendomsmeglere kommer gjerne og gir dere en verdivurdering. Kanskje sitter du på større verdier enn du vet om?

Bestill en verdivurdering her!