Jus

- Skal du legge inn bud på en bolig? Dette må du vite

Av Kristin O. Iversen, 17.4.2019 Foto: NTB Scanpix, Kolonihaven, Istock, Unsplash.com

- Du tror kanskje at du har vunnet budrunden hvis du har høyeste bud når fristen går ut? Så enkelt er det ikke.

Før du legger inn bud på en bolig kan det være greit å sette seg inn i hvordan budgiving er regulert ved lov.

– Blant annet er regelen om akseptfrist lett å misforstå. Vi får mange spørsmål om den i etterkant fra budgivere som føler seg lurt, sier Jørn Ramberg i fagavdelingen til DNB Eiendom og fortsetter:

– Ofte har de lurt seg selv, ved ikke å sette seg inn i hvordan et boligsalg og en budgivning fungerer. 

Skal du selge boligen din? Kom i kontakt med en megler her. 

Det er viktig å vite hva akseptfrist er | DNB Eiendom

Det er mange "tøffe budgivere" som har lurt seg selv ved å ikke ha satt seg inn i hva akseptfrist innebærer, sier Jørn Ramberg i DNB Eiendom. (Foto: Kolonihaven)

 

Hva er akseptfrist og hvem gir den?

Ifølge Ramberg er forståelse for hva akseptfrist er og hvordan den fungerer noe av det absolutt viktigste å vite før du byr på en bolig. 

– Kort fortalt er akseptfrist den fristen du som budgiver setter til boligselgeren når du gir bud. Du skriver kanskje at budet ditt står til dagen etter kl. 1200. Da betyr det at du er bundet til å stå for budet ditt fram til det klokkeslettet er passert, sier han. 

Budgiver gir akseptfrist på sitt bud til selgeren 

Aksepterer selgeren av boligen ditt bud innen fristen du har satt, kan du ikke angre som budgiver.

– Da er du juridisk forpliktet til å kjøpe til den prisen du har budt. Når fristen utløper er du imidlertid ikke lenger bundet, sier Ramberg. 

Selgeren står derimot helt fritt til å la et bud løpe ut på tid, for heller å akseptere bud som kommer inn senere.

– Du har altså ikke vunnet en budrunde før du har fått selgers aksept.

 Få en verdivurdering her og sjekk hvor mye du kan kjøpe for.

Hus til salgs betyr ikke en forpliktelse til å selge | DNB Eiendom

Selv om noen har lagt ut huset sitt til salgs, betyr ikke dette at de er forpliktet til å selge, sier Jørn Ramberg. Selger står fritt til å ombestemme seg så lenge det ikke er inngått noen avtale.  (Foto: Kristin O. Iversen) 

 

Jeg hadde høyeste bud, men fikk likevel ikke boligen!

En vanlig misforståelse, ifølge Ramberg, er at selger ikke kan selge før akseptfristen er ute, men det kan de selvsagt gjøre. Dette er vanskelig å forstå for mange.

– Du kan altså fort komme opp i en situasjon hvor du har høyeste bud i budrunden, men likevel ikke får kjøpe boligen fordi selger aksepterer et annet bud. Vi får av og til klager i slike situasjoner, men lovgivningen er klar. I Norge har du full avtalefrihet når du selger noe, sier Ramberg.

Det er fullstendig opp til selger å bestemme hvem som skal få kjøpe

– Det betyr at selv om du har gitt det klart høyeste budet på en bolig, så står selger fritt til å akseptere hvilket bud han eller hun vil akseptere. Det skjer faktisk oftere enn folk tror, fortsetter den erfarne fagmannen.  

Selgeren bestemmer hvem de vil selge boligen sin til | DNB Eiendom

Det kan være en følelsesmessig påkjenning å selge et hjem fylt av minner. Da kan det være godt å vite at du bestemmer hvem som skal overta, sier Ramberg. (Foto: Istock) 

 

Hva kan være grunnen til at selger velger og selge til et lavere bud?

– Når selger velger en budgiver med lavere bud, kan det være forskjeller på ønsket overtagelsesdato, forbehold om finansering eller lignende, som slår ut, sier Ramberg. 

– Det kan også være at selgeren bare vil forsøke å legge ut boligen en gang til, i håp om å få et høyere bud i neste omgang, fortsetter han.

Noen ganger liker selgerne rett og slett noen budgivere bedre enn andre

– Jeg har også vært borte i tilfeller der selger bare likte noen budgivere mye bedre enn andre, eller at det plutselig kom noen fra familien som bød som de ville prioritere. Det spiller egentlig ingen rolle, avtalefriheten står sterkt og selger bestemmer, sier Ramberg.  

 

Selgeren har ikke alle rettigheter på sin side

– På tross av at selger står fritt til å selge til hvem han eller hun vil, er det ikke sånn at selger har alle rettigheter på sin side. Selger kan for eksempel ikke velge å godta ditt bud innen fristen, for så og angre og akseptere et høyere bud som kommer inn etterpå, sier Ramberg. 

Når selger har akseptert og det er meddelt budgiver innen fristen så er avtale inngått. Uten angrefrist

–  Som interessert i en bolig bør du derfor ha tett dialog med megler eller selger fra et tidlig tidspunkt så du ikke gir bud for sent. Det er mange «tøffe budgivere» som har lurt seg selv ved å skulle vente til siste sekund – og så er boligen alt solgt.

Selg boligen din med oss. Kom i kontakt med en megler her.