Jus

Hva er eiendomsmeglers ansvar?

Kristin O. Iversen, 20.11.2018 Foto: Kolonihaven Fotografer

Det er mye forvirring om hva en eiendomsmegler har ansvaret for i en boligtransaksjon, sier fagkonsulent Jørn Ramberg i DNB Eiendom.

 

Eiendomsmegler er en autorisert tittel og kvalifikasjonene og ansvaret en eiendomsmegler skal ha er regulert gjennom Lov om eiendomsmegling.

Kort sagt skal megleren ha kunnskap om jus, salg, markedsføring og økonomi, sier Ramberg. - I tillegg bør han eller hun ha en god porsjon mellommenneskelig forståelse for å lykkes i faget. 

 

En eiendomsmegler er ikke teknisk kyndig og er ingen garantist for boligens tilstand

Fra tid til annen dukker det opp uheldige boligkjøpere i media, folk som har kjøpt en bolig der fukt eller sopp dukker opp når de begynner å pusse opp og rive vegger. 

Megleren, ettersom han eller hun anses som den mest profesjonelle part, blir dermed utpekt som skurken, ofte svært urettferdig, sier Ramberg.

En megler er ingen teknisk kyndig person

– Den tekniske gjennomgangen av en bolig bør foretas av en som skal kunne det bygningstekniske, nemlig en autorisert takstmann. 

Når det er sagt plikter eiendomsmegler å sette seg inn i takstrapporten og videreformidle denne til potensielle kjøpere.

– Megler plikter å viderebringe alle opplysninger som boligeier (selger) og takstmann forteller om boligen og som kan ha betydning for salget. Boligselger er, og vil alltid være, eiendomsmeglers viktigste informasjonskilde i tillegg til takstmannens rapport.

 

Les også: Hva innebærer opplysningsplikten? 

 

En eiendomsmegler er en profesjonell part som skal sikre at salget gjennomføres etter lovenEiendomsmeglers ansvar av regulert gjennom lov. Den tekniskte tilstanden på boligen må boligselger og takstmann opplyse om, men megler skal viderebringe alt han eller hun har fått opplyst av disse. (Foto: Istock)

 

Undersøkelseplikt og opplysningsplikt

I utgangspunktet er det to parter i enhver transaksjon, en kjøper og en selger. Når det gjelder salg av boliger, som ofte involverer svært store beløp og mye lover og regler, så ønsker mange hjelp av en profesjonell part.

- Eiendomsmegleren jobber i utgangspunktet for boligselger, og skal sørge for at selger gjør ting riktig etter loven.

Eiendomsmegler skal sikre en god pris, sørge for en juridisk korrekt avtale og et trygt oppgjør.

– Dette fritar imidlertid ikke boligselger og -kjøper fra egne plikter. Boligselger plikter å oppgi alt han eller hun vet om boligen, og kjøper plikter å undersøke det han eller hun skal kjøpe grundig, sier Jørn Ramberg.

 

Les også: Hva innebærer undersøkelsesplikten?

 

En eiendomsmegler er en mellommann

En eiendomsmegler er en mellommann som står mellom kjøper og selger i en transaksjon. Megleren skal sørge for at kjøper har et best mulig grunnlag for å ta en beslutning om kjøp.

Megler sjekker grunnbøker, gjeldsforhold, utbyggingsplaner i området, offentlige reguleringer, faste løpende kostnader for eiendommen og offentlige og private tjenester som finnes i nærheten.

Megleren plikter å sørge for at kjøper har et best mulig grunnlag for å ta en riktig beslutning.

Megler skal også vite hva tilsvarende boliger har blitt solgt for den siste tiden i samme område og sørge for å kommunisere til boligselger hva han kan forvente i en verdivurdering. Megler skal dessuten forsikre ved egne undersøkelser at budgivere faktisk kan betale det de legger inn av skriftlige bud.

- Dersom megler ikke får sjekket dette må selger få opplysning om det før beslutningen om salg tas.

 

Eiendomsmegler har ansvar for å videreformidle all relevant informasjon mellom selger og kjøper

Er du i tvil om boligens tilstand, legg inn forbehold når du byr. Ofte nytter det ikke å krangle i etterkant på ting du burde sett eller lest, sier Jørn Ramberg. (Foto: Istock)

 

Når kan en boligkjøper klage og få medhold?

En boligkjøper kan få medhold i en klage dersom han kan bevise at boligselger eller eiendomsmegler har tilbakeholdt informasjon eller gitt feil informasjon.

- Ofte kan det være vanskelig å bevise, men dersom du for eksempel finner ut at boligselger har hatt håndverkere inne for å prise en rehabilitering på et behov som ikke ble kommunisert i salgsoppgaven, så kan du ha en god sak. Eller dersom boligselger selv er håndverker som burde kunne sett og visst om mangler ved huset, som mindre teknisk kyndige personer ikke umiddelbart kan se.

Kan du påvise at selger har tilbakeholdt informasjon har du en god sak

- Fordi det beviselig er vanskelig å nå fram med klager i etterkant, er mitt faglige råd at du heller bør satse på å være føre var. Det kan også være lurt å kjøpe en boligkjøperforsikring for å sikre juridisk hjelp med en eventuell klage.

Les for all del salgsoppgave med alle vedlegg svært grundig. Er du i tvil om boligens tilstand, legg inn forbehold i budet. Be om å få foreta en grundigere, teknisk gjennomgang før du er endelig bundet. Du kan ikke kreve en slik undersøkelse etter at avtale er inngått, sier Ramberg.

 

Les også: Bruk visningen godt!

Lov om eiendomsmegling

 

 

Vurderer du å selge boligen din?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget.  

DNB Eiendom legger ut for alt inntil eiendommen legges ut for salg. Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her!