Jus

Jeg vil trekke meg fra boligkjøpet. Går det an?

Tekst: Kristin O. Iversen, 22.1.2019 Foto: Istock og NTB/Shutterstock

– Hva skjer hvis jeg ombestemmer meg etter at selger har akseptert budet? Kan jeg trekke meg, og hva blir konsekvensene?

Kan boligkjøper trekke seg fra kjøpet | DNB Eiendom

– Ved kjøp av fast eiendom i Norge er det alminnelige avtalerettslige prinsipper som gjelder, sier Jørn Ramberg i DNB Eiendoms fagavdeling.

Det er med andre ord strengt lovregulert hva du kan og ikke kan gjøre etter at en avtale er inngått.

-Å kjøpe bolig er kanskje noe av det største du gjør gjennom livet av økonomiske løft, du bør derfor sette deg godt inn i hvilke regler som gjelder før du gir bud, ikke etterpå.

 

Mitt beste råd er at du bør lese all salgsdokumentasjon nøye før du gir bud på eiendommen, det er som regel for sent etterpå. 

 

Les også: Som boligkjøper har du undersøkelsesplikt

 

Antallet som vil trekke seg fra boligkjøp øker, men de har stort sett en dårlig sak

Vi ser dessverre i dag en økning i antall saker hvor kjøper ønsker å trekke seg, sier Jørn Ramberg.  For bare få år siden var dette et nesten ikke-eksisterende fenomen.

- Hvorfor det er en økning vet jeg ikke, uansett har de ofte en dårlig sak.

Som boligkjøper må du nemlig ha en særdeles god begrunnelse for å trekke deg, og du risikerer et solid erstatningsansvar fra selger.

Avtaleloven står særdeles sterkt i Norge, også ved boligkjøp 

Kjøp og salg er strengt lovregulert. Avtaleloven står faktisk så sterkt at selv om en boligkjøper dør før overtagelsen skal avtalen fortsatt oppfylles. I et slikt tilfelle vil  arvingene, eller dødsboet, overta kjøpers forpliktelse, sier Ramberg.

Les også: Bruk visningen godt! 

 

Klage på boligkjøp? Da må du ha en god sak | DNB Eiendom

Det holder ikke å se på bildene, du må lese all dokumentasjon om boligen nøye før du legger inn bud, sier Jørn Ramberg i DNB Eiendoms fagavdeling. - Du kan ikke klage i etterkant på forhold du har fått informasjon om. (Foto: Istock)

 

Hvilke grunner oppgir folk som vil trekke seg fra boligkjøp?

Av saker vi har opplevd i år kan jeg nevne et der kjøperen bodde på en annen kant av landet og hadde kjøpt boligen usett. - Da de etter hvert tok huset i øyensyn syntes de det var litt langt å kjøre dit fra der de skulle jobbe, så de ville trekke seg. 

En annen hadde ikke lest salgsoppgaven før kjøp og når de leste den etterpå oppdaget de at det var skrevet der at det var observert skjeggkre i boligen.  - Da ville de trekke seg.

Du må kunne bevise at boligselger har gitt mangelfulle eller feil opplysninger om boligen

- Hadde opplysningen om skjeggkre vært skjult av selger kunne kjøper muligens nådd frem med sitt krav, men det er opp til domstolene å avgjøre. Har du ikke lest salgsoppgaven har du imidlertid en dårlig sak, sier Ramberg.

En tredje kjøper hadde fått bekreftet finansieringen i banken, men hun mente at megleren måtte skjønne at hun ikke ville ha råd til å kjøpe den likevel – og trakk seg.

Ingen av disse vant fram, naturlig nok. 

 

 Les også: Hva har eiendomsmegler ansvaret for i et boligsalg?

 

Ville trekke seg fra boligkjøp | DNB Eiendom-Vi har hatt et tilfelle der noen kjøpte bolig usett, for så å ville trekke seg fra boligkjøpet da de oppdaget at det ble litt lang vei til jobb, sier Jørn Ramberg (Foto: Shutterstock)

 

Budgiver er bundet straks budet er akseptert

Bud er bindende for boligkjøper når de har kommet til selgers kunnskap. Når selger så har akseptert budet og aksepten er kommet tilbake til kjøper innen akseptfristen, har kjøper og selger inngått en juridisk bindende avtale.

Etter norsk rett er partene med andre ord bundet før skriftlig kjøpekontrakt er undertegnet. Å nekte signering av kjøpekontrakten endrer derfor ikke på det faktum at bindende avtale mellom partene er inngått.

Du er juridisk bundet av ditt bud før kjøpekontrakt signeres

– At partene ikke har undertegnet kjøpekontrakt kan imidlertid ha bevismessig betydning i tilfelle tvist mellom kontraktspartene.

Det er viktig at partene forstår innholdet i kjøpekontrakten før den signeres. Megler gjennomgår derfor som regel kontraktens innhold med partene før kontraktssignering, forklarer Ramberg

 

Trekker du deg fra kjøpet må du minimum dekke selgers økonomiske tap

– Dersom kjøperen trekker seg fra den bindende avtalen, risikerer han å bli ansvarlig for selgerens økonomiske tap. Tapet kan bestå i at selger må legge ut boligen på nytt, det tar både tid og koster penger. 

Du tar en betydelig risiko ved å by på en bolig du ikke vil ha

Rettspraksis viser at kjøpere som ikke oppfyller sine forpliktelser tar betydelig risiko.

Kjøpere som ikke kan eller vil gjennomføre handelen, bør derfor kontakte eiendomsmegler i saken for å se om det kan finnes andre løsninger, sier Ramberg.

- Du kommer gjerne lenger med å forhandle i all minnelighet.

 

DNB Eiendom hjelper deg med både kjøp og salg av bolig

Vil du vite hva boligen din er verdt og hva du kan gjøre for å sikre et godt salg?

Vi kommer gjerne inn allerede før du begynner jakten på din nye bolig, så vi kan fungere som en sparringspartner underveis. Vi legger ut for alle kostnader inntil boligen er ute i markedet.

Kontakt en eiendomsmegler her