Gå til innhold

Skal du leie ut hele eller deler av boligen? Unngå disse fellene!

Av: Kristin O. Iversen, 14.1.2019 Foto: NTB Scanpic Plainpicture/ Huseierenes Landsforbund
Har du en kjellerleilighet eller en bolig du ønsker å leie ut, må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder, sier advokat Annita Magnussen.


Leiemarkedet i Norge er lite og består i stor grad av kjellerleiligheter eller andre private boliger som folk av ulike grunner ikke skal bo i selv i en periode.

– Det er med andre ord mange amatører i dette markedet.

Desto viktigere er det å forholde seg til lover og regler, sier Advokat Magnussen i Huseiernes Landsforbund.

Skal du selge boligen? Kom i kontakt med en eiendomsmegler her.

 

Lover og regler rundt utleien gir begge parter forutsigbarhet

Husleieloven er der for å beskytte begge parter. Som utleier er det blant annet viktig åAdvokat Magnussen gir råd om utleie | DNB Eiendom vite at minstetiden på utleie av separat boenhet er på tre år, mens minstetiden for utleie av kjellerleilighet eller annen del av egen bolig er på minimum ett år.

-Det finnes imidlertid noen unntak. 

Det er noe som heter «tidsubestemt» leieavtale og noe som heter «tidsbestemt» leieavtale.

- Står det i kontrakten at boligen kan leies på ubestemt tid, må du som utleier oppgi svært gode grunner i en oppsigelse for at leietager skal måtte flytte.

Minstetiden for utleie av en bolig er tre år

- Minstetiden i loven er satt for å sikre forutsigbarhet. Leietaker har kanskje arbeidssted, skole og barnehage i nærheten og trenger trygghet rundt bosituasjonen sin.

Kanskje sitter du på større verdier enn du vet om? Få en verdivurdering her og sjekk hvor mye du kan kjøpe for.

 

Skal du leie ut? Unngå utleiefellene | DNB Eiendom

De tre viktigste tingene du gjør som utleier er å sjekke referanser, få et depositium og skriver en god kontrakt, sier advokat Annita Magnussen. (foto: NTB)

 

Sjekk alltid referanser og hent inn depositum fra leietager i forkant

Før du kommer så langt at du skriver en avtale med en leietager, må du finne den rette beboeren. Det kan mange ganger være vanskelig å skille mellom gode og dårlige leietagere, de aller fleste er jo hyggelige og blide folk. Det minste du må gjøre er å sjekke referanser, helst fra tidligere utleiere, men også fra arbeidsgivere eller andre som kan si noe om personen er til å stole på.

Får du bare gode skussmål bør leieforholdet gå bra

Får du et godt inntrykk av leietageren kan du avtale et møte for å gå gjennom boligen og skrive leiekontrakt. Du må også be om et depositum fra vedkommende som må innbetales før leieavtalen trer i kraft.

-Det er vanlig å ta et depositum på minimum tre måneders leie og sette det inn på en depositumskonto i samme bank hvor leien kommer inn. Da kan du lett dokumentere alle innbetalinger.

 

Sørg for en god kontrakt ved utleie | DNB Eiendom

Det finnes mange gode maler for utleiekontrakter du kan ta utgangspunkt i, se eks nederst i saken. Du bør så spesifisere det økonomiske og klausul for utkastelse, i tillegg til å dokumentere tilstanden ved utleietidspunktet. (Foto: Shutterstock)

 

Sørg for å ha en god skriftlig leieavtale så unngår du tvil og konflikt senere

En god leiekontrakt er viktig, sier advokaten. – En kontrakt vil sørge for at misforståelser unngås senere. Det kan også være lurt å gå gjennom boligen sammen og dokumentere standarden.

Ta gjerne bilder av boligen ved overtagelse og spesifiser eventuelle mangler i kontrakten, så unngår dere tvil om ansvar ved avtalens opphør. Jeg vil råde dere å bruke en overtagelsesprotokoll for å få alt riktig, du finner en mal inne på våre nettsider, sier hun. (lenke under)

Alt bør avtales skriftlig, også hva som skal til for utkastelse er mulig

Du bør også legge inn en såkalt «utkastelsesklausul» i kontrakten. Dersom husleien uteblir, det kommer naboklager på husbråk eller hvis leietager ikke tar vare på boligen som avtalt kan du ønske å få han eller henne ut igjen før kontraktstiden er ute.

Har du en slik utkastelsesklausul kan du be om hjelp fra namsmyndighetene til å bli kvitt leietageren. Har du ikke en slik klausul må du gå til domstolene for å få en dom for utkastelse, det er mer tidkrevende og dyrt.

 

Her er den profesjonelle utleiers 8 beste tips!

  1. Sjekk alltid referanser.
  2. Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som depositum eller som garanti.
  3. Tenk framover: Skal et familiemedlem benytte boligen senere, eller planlegger du å selge boligen etter noen år, må du gjøre leier skriftlig oppmerksom på dette før avtale inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går leieforholdet over til å bli oppsigelig, med fullt oppsigelsesvern for leieren.
  4. Leier du ut tidssubestemt kan begge parter si opp avtalen. Husk at leier har et sterkt oppsigelsesvern!
  5. Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndighetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir.
  6. Både utleier og leier bør sette seg inn i reglene for utleie. Sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt.
  7. Ikke gi fra deg nøkler før kontrakten er undertegnet og depositum er opprettet.
  8. Fyll ut en overtagelsesprotokoll med leier når leieforholdet starter. Ta gjerne bilder av leiligheten.
Kilde: Huseiernes Landsforbund, HusleielovenCopyright: DNB Eiendom / Artikkelen ble første gang publisert 29.9.2016