Gå til innhold
Boligmarkedet

Forventer god fart i boligmarkedet i Trondheim neste år

Tekst: Øivind Skorve, 26.12.17, Foto: DNB Eiendom, Istock
Vi forventer bra fart i boligmarkedet til neste år, men boligprisene vil mest sannsynlig stå på stedet hvil, sier Ronnie Andersson i DNB Eiendom.
Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis