Gå til innhold
Boligmarkedet

Tre grunner til at boligprisveksten vil bremse opp fremover

Eliese Laustsen, 5.4.2018 Foto: Stig B. Fiksdal
Økonomene i DNB Markets tror ikke på noen ny periode med rask boligprisvekst på lengre sikt.
Kilde: DNB Markets og DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis