Gå til innhold

10 tips for en vellykket budrunde

Pernille S. Borchgrevink, 3.1.17 Foto: Mellingsæter/Larsen
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl forteller hvordan du kan komme deg gjennom budrunden uten å blåse hele budsjettet.

– En budrunde handler ofte like mye om følelser, psykologi og taktikkeri som kroner og øre, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

– Det er veldig fort gjort å la seg rive med i en budrunde. Husk at du skal leve med boligen i både gode og dårlige tider, med både lave renter og høye renter, fortsetter hun.

Vurderer du å selge boligen din? Kom i kontakt med en megler her. 

Skaff deg et lån du kan leve med

Økonomisk oversikt er helt grunnleggende for deg som potensiell boligkjøper. Ifølge Sandmæl må du vite hva du har råd til og holde hodet kaldt. 

– Kartlegg økonomien din. Dette gjør du ved å sette opp et budsjett. Skriv opp inntektene du har hver måned og trekk fra alle utgifter du pleier å ha, så ser du fort hva du har å gå på. Hvor mye kan du bruke på å bo hver måned? Bruk en lånekalkulator, så ser du fort hvor mye du har mulighet til å klare å betjene, sier hun. 

– Ved å sette opp en sånn oversikt ser du fort hvordan økonomien din vil se ut med det nye lånet. Hvis budsjettet blir i trangeste laget kan det være mye å hente på å gå gjennom forbruket ditt og kutte der det passer. 

Eier du allerede? Få en verdivurdering her og sjekk hvor mye du kan kjøpe for.

Silje-femtilappDet er lett å la seg rive med i en budrunde. Nettopp derfor må du sette regler og maksgrenser for deg selv på forhånd, sier Silje Sandmæl.

De 10 bud for budgivning

Sandmæl har følgende råd til hvordan du kan gjøre et godt kjøp som du kan leve med:

1. Ha finansieringen på plass

– Før du i det hele tatt begynner å gå på visninger bør du søke om et finanseringsbevis i banken. 

2. Skaff deg kunnskap om markedet 

– Gjør deg godt kjent med markedet du skal kjøpe i. Gå på visninger på boliger som likner den du ønsker deg, og spør megleren i etterkant om hvor mye boligen gikk for. Sørg for å vite omtrent hvor mye du må by for å vinne en budrunde.

3. Sett en makspris for deg selv

– Bestem deg for en maksgrense for hva du er villig til å gi for boligen før budrunden starter. På denne måten slipper du å la deg rive med i heten av budrunden og bruke mer enn planlagt. 

4. Vit hva du byr på 

– Før du legger inn bud må du sjekke boligen grundig, og lese salgsoppgaven og vedlegg nøye. Last ned prospekt på forhånd, sett opp spørsmål om alt du lurer på. Spør gjerne om å få en forhåndsvisning og snakk med megler og boligselger.

5. Ikke sett for lange frister på budene

– Det er regler for hvor lang tid det første budet må stå, men deretter kan du legge inn kortere frister. Fristene litt ute i budrunden bør være korte, men ikke uansvarlig korte. Megler må få tid til å ringe de andre budgiverne.

6. Sørg for at budet er gyldig 

– Det første budet skal inneholde eiendommens adresse, budets størrelse, budgivers navn og kontaktinformasjon som adresse, e-post og mobilnummer. Det bør også være en finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold.

– Du må også legitimere deg. Legitimering kan gjøres ved at du tar kopi av gyldig legitimasjon, som bankkort, førerkort eller pass. Bud kan deretter gis per sms, mail eller i budløsninger på nettet.

7. Hold kortene tett til brystet 

– Husk at megler i hovedsak er selgers representant i en budrunde. Deres jobb er å skaffe boligselger mest mulig for boligen. Unngå derfor å fortelle megleren hva som er din økonomiske ramme eller størrelsen på finansieringsbeviset ditt. Mange gjør det og viser dermed taktikken sin for megler. 

8. Unngå å by på flere boliger samtidig 

– Ikke delta i flere budrunder samtidig. Et gitt bud er juridisk bindende. Byr du på flere boliger kan du risikere å ende opp som en ulykkelig eier av to boliger med de økonomiske forpliktelsene det innebærer. Så snart budet er akseptert innenfor fristen er avtalen inngått.

9. Be om skriftlig avslag 

– Før du legger inn bud på andre eiendommer bør du alltid be om skriftlig avslag på bud gitt på andre boliger. Selv om det kommer høyere bud fra andre, betyr ikke det at ditt bud automatisk blir avslått. Det kan være at den med høyeste bud likevel ikke hadde finansiering i orden, så vil ditt bud plutselig være gjeldende.

10. Solgt!

– Kopi av budjournal skal uoppfordret formidles til kjøper og selger straks handel har kommet i stand, det vil si når selger har akseptert kjøpers bud. Andre budgivere kan få tilsendt anonymisert budjournal på forespørsel.

Selg boligen din med oss. Kom i kontakt med en megler her. 

Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis