Gå til innhold
Boligmarkedet

Grafen som viser at norske boligpriser vil fortsette oppover i 2017

Av: Kristin O. Iversen, 14.12.16 Foto: Kolonihaven CF Wesenberg
Det er spesielt ett forhold som forklarer prisveksten i det norske boligmarkedet, sier Terje Halvorsen i DNB Eiendom.
Kilder: SSB, Finanstilsynet, Eiendom Norge, DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis