Gå til innhold

Investorene er tilbake i Oslos boligmarked

Av Kristin O. Iversen, 9.2.2018 Foto: Stig B. Fiksdal


For oss som har jobbet i boligmarkedet i mange år er dette et mønster som går igjen gjennom opp- og nedgangstider, sier salgsdirektør Andrè Øren i DNB Eiendom. 

-Når boligprisene går ned søker mange over til leiemarkedet. De vil vente til det blir enda billigere. 

Leiemarkedet og boligprisutviklingen må derfor ses på i sammenheng.  

 

Økt etterspørsel gir økte priser på utleie

Med økt etterspørsel i utleiemarkedet går prisene opp på leie. - Når så leieprisene øker sitter folk med kapital og regner på lønnsomheten i å kjøpe små leiligheter for utleie. 

Boliglånsforskriften favoriserer de etablerte investorer med mye penger. – Og disse ser nå kjøpsmuligheter. 

Investorer ser igjen muligheter til å tjene på utleie 

Blir investorene mange nok vil de være med på å dra boligprisene opp igjen i Oslo, spesielt på små leiligheter, mener Øren. – De nye egenkapitalkravene som ble innført for sekundærboliger i fjor demper noe, men vi opplever at det er  mange med mye kapital.

At det blir flere utleieboliger vil på den annen side kunne virke prisdempende på leieprisene. Så det taler i motsatt retning.

 

Les også: Førstegangskjøperne i Oslo vil bli eldre og eldre, mener utleiemegler.

 

Investorene er tilbake i Oslos boligmarked | DNB Eiendom

Profesjonelle investorer ser igjen etter fine leiligheter beliggende i sentrale strøk av Oslo, sier Salgsdirektør Andrè Øren i DNB Eiendom. 

 

Økte priser på utleie gjør det mer attraktivt å eie igjen

Leietagerne på sin side opplever nå at økte leiepriser har gjort regnestykket om å eie i stedet, mye penere. Samtidig har vi det faktum at  Ola Nordmann helst vil eie sin egen bolig, sier han. De som leier venter bare på en kjøpsmulighet.

-Av en eller annen grunn går gjerne boligkjøpere i flokk. Så hvis nå mange nok hopper ned fra gjerdet på likt kan vi få det vi kaller en rekyl i boligprisene.

Økonomisk blir det igjen stadig mer attraktivt å eie framfor å leie

Det er ofte slik at når prisene først begynner å gå litt opp får vi en selvforsterkende spiral. – Folk føler brått at de får det travelt med å kjøpe før prisene går enda mer opp. 

Hvor mye kjøperne kan by opp vil imidlertid avhenge av ny boliglånsforskriften som kommer i juni. Slik det er nå vil dagens regler om maks lån på 5 ganger inntekt begrense noe. 

 

Mange unge er ufrivillig på leiemarkedet i Oslo | DNB Eiendom

 Mange unge havnet noe ufrivillig ut på leiemarkedet i fjor, sier Øren. De nye boliglånsreglene gjorde det nær umulig å få nok lån til å kjøpe noe i Oslo. (Foto:Istock)

 

Boliglånsforskriften bestemmer videre utvikling

Dagens boliglånsregler ble innført da prisene i Oslo var under enormt press og steg over 20 prosent på under et år, forteller Øren. Det var bred enighet om at den prisgaloppen ikke kunne fortsette. 

–Politikerne måtte gjøre noe, og en ny forskrift var svaret. Bankene måtte stramme inn på utlån til boligkjøperne. 

Boliglånsforskriften virket nesten umiddelbart da den kom

Med de nye strenge reglene forsvant mange investorer ut av byen. Vanlige folk fikk på sin side mindre i lån, med det resultat av boligprisene falt. 

– Nå er reglene under revisjon og vi får snart svaret på hva myndighetene ønsker å gjøre når dagens regler løper ut på dato i juni 2018. 

Politikerne sitter nå med jokeren for videre utvikling både i leie- og salgsmarkedet i Oslo, avslutter Øren.  

 

Les også: Norges Bank har varslet renteøkning i 2018. Tåler økonomien din en renteøkning?

Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis