Gå til innhold
Boligmarkedet

Boligprisene i Oslo faller – hvorfor?

Av Kristin O. Iversen, oppdatert 6.6.2017 Foto: Kolonihaven/NTBScanpix/Kristin O.
Boligmarkedet i Oslo bremset veldig opp gjennom i mai. – Masse nye boliger ute på markedet og strengere låneregler førte til prisfall, sier Terje Halvorsen.
Kilder: DNB Eiendoms egne systemer, Eiendom Norge, Finansdepartementet (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fastsetter-ny-boliglansforskrift/id2523967/) © DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis